Aseveljet korpisodassa on ensimmäinen III Armeijakunnan jatkosotaa käsittelevä kokonaisteos

15.10.2018

Ari Rautalan Aseveljet korpisodassa kertoo jatkosodan Vienasta. Teos kuvaa kenraali Hjalmar Siilasvuon johtaman III Armeijakunnan vaiheita Vienassa aina kevääseen 1944 asti, jolloin armeijakunnan esikunta ja joukot siirrettiin Karjalan kannakselle. Aseveljet korpisodassa seuraa sotatapahtumia paikan päällä ja toisaalta perehtyy Siilasvuon vaikeuksiin johtaa joukkoja hankalassa tilanteessa.

Jatkosodan alussa jääkärikenraali Hjalmar Siilasvuo joutui vaikeaan tilanteeseen. Hänestä tehtiin saksalaisen esimiehen alainen, ja samalla hänen oli otettava huomioon ylipäällikkö Mannerheimin näkemykset. Siilasvuon joukkojen vaivana olivat vihollisen kova vastarinta, huonot tiet, sääsket ja usein huonosti toimiva huolto.

Ari Rautala on paneutunut sotapäiväkirjoihin, historiankirjoitukseen, muistelmiin ja historiikkeihin. Teos on kuvitettu valokuvin sekä kartoin ja peitepiirroksin, jotka kuvaavat III Armeijakunnan suunnitelmia, etenemistä, operaatioita ja taisteluita.

Kirjailija

Ari Rautala

Helsinkiläinen eversti evp. Ari Rautala (s. 1954) toimi sotilasurallaan mm. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana. Ennen siirtymistään reserviin...