Anders Blomin Veljeskunta on kattava tietoteos lobbauksesta Suomessa

4.10.2018

Äskettäin väitellyt valtiotieteiden tohtori Anders Blom pureutuu syksyn kiinnostavimpiin tietoteoksiin lukeutuvassa uutuuskirjassaan Veljeskunta – Lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä suomalaisen politiikan rakenteisiin, joissa työmarkkinajärjestöjen edunvalvojat ovat olleet paremmasta tiedosta ja erivapauksista nauttiva sisäpiiri, veljeskunta. Kirja analysoi poliittista järjestelmäämme, Suomen mallia, lobbareiden näkökulmasta – miten asioihin on voinut vaikuttaa sisäpiirissä ja miten niihin nykyään vaikutetaan sisäpiirissä. Blom käy läpi lähiajan poliittista taloushistoriaa: Emu- ja EU-jäsenyysneuvotteluita, Nokian roolia lobbaajana sekä tuoreimpana telakkateollisuutta koskevia poliittisia päätöksiä, joista kirja tuo esiin uutta tietoa.

Teos painottaa yritysten ja työelämän tärkeää roolia politiikassa. ”Lobbaus on kansanvallan ilmentymä. Oikeus tulla kuulluksi on kansalaisten perusoikeus. Mielestäni yhteiskunnan demokraattisuutta ilmentää se, kuinka yhdenvertaisesti kansalaiset, yrityskansalaiset ja heidän eturyhmänsä voivat tulla kuulluksi”, Blom toteaa. Hän kuvaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kolmikantaisen yhteistyön kehitystä EU-korporatismiksi ja analysoi suomalaiseen järjestelmään kuuluvaa rakenteellista korruptiota.

Blom ottaa kirjassaan tarkasteluun finanssikriisin jälkeisen poliittisen neuvottomuuden. Nokian dream teamista oli tullut 2000-luvun alun tärkein poliittinen neuvonantaja Suomessa. Politiikka oli ”mennyt sekaisin” ja perinteinen teollisuus oli kriisissä. Esimerkkinä taloudellisesta jännitysnäytelmästä Blom kuvaa telakkateollisuuden pelastamispäätöstä. Ratkaisu tehtiin eduskunnan talousvaliokunnassa ja välikysymysäänestyksessä alkuvuodesta 2013. ”Hallitus liputti ulospäin yhtenäisyyttään. Todellisuudessa sen rivit olivat hajalla. Valtio pelasti telakan menemällä sen omistajaksi ja jatkamalla rahoitusta. Siihen tarvittiin kuitenkin lobbausta, jota harjoittivat ammattiliitot, alihankintayritykset, meriteollisuusyhdistys, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto”, Blom kertoo.

Veljeskunta peräänkuuluttaa Suomeen sitovia eettisiä menettelytapasääntöjä, joita useissa Euroopan maissa ja EU:n päätöksenteossa on jo käytössä. ”Elinkeinoelämän edunvalvonnassa olisi panostettava olennaisesti nykyistä enemmän EU-vaikuttamiseen ja naapurimaihimme sekä vahvistettava eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa aikaisemmassa vaiheessa lainvalmisteluun esimerkiksi komitealaitosta aktivoimalla. Lisäksi Suomeen tarvitaan sitova läpinäkyvyysrekisteri lobbareiden määrittelemiseksi ja kirjaamiseksi”, Blom linjaa.

Teoksen lähdeaineisto on laaja, herkullinen ja osin salaista. Sitä tukevat lähes sadan merkittävän vaikuttajan kanssa käydyt keskustelut ja haastattelut.

Anders Blom
VTT Anders Blom (s. 1955) on entinen toimittaja ja yksi maan kokeneimmista ammattilobbareista. Hän on vaikuttajaviestintäyritys Eurofacts Oy:n perustajaosakas ja neuvonantaja. Vuosina 1997–2010 hän oli Perheyritysten liiton toimitusjohtaja. Blom väitteli tohtoriksi keväällä 2018 aiheesta Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä. Veljeskunta perustuu hänen väitöskirjaansa.

Veljeskunta – Lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä
496 sivua

Anders Blom

Kirjailija

Anders Blom

Anders Blom (s. 1955) on entinen toimittaja ja pitkän linjan ammattilobbari. Hän on vaikuttajaviestintäyritys Eurofacts Oy:n perustajaosakas ja neuvon...