Mitä aika on?

9.10.2012

Aika on ihmeellistä: sitä ei voi nähdä, kuulla, tuntea eikä haistaa, mutta silti se hallitsee elämää. Miksi vuodessa on 365 päivää ja tunnissa 60 minuuttia? Mitä vuodet ja tunnit ylipäätään ovat? Onko aikamatkustaminen mahdollista? Aika – Suuren mysteerin jäljillä vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Aika on tavattoman monisäikeinen asia. Teos Aika – Suuren mysteerin jäljillä pohtii monia kysymyksiä aikaan liittyen. Onko aika todellista? Mitä nykyhetkellä tarkoitetaan? Miten aikaa arvioidaan? Onko ajalla alku ja loppu? Millaista olisi elää ilman päivänvalon aikamerkkiä?

Filosofit ovat väitelleet ajan olemuksesta vuosisatoja. Jo kreikkalaisilla filosofeilla 400 eaa. tienoilla oli erilaisia vankkoja käsityksiä ajasta. Platon piti aikaa tyhjänä säiliönä, joka voitiin täyttää siinä liikkuvilla asioilla ja tapahtumilla. Hän tulkitsi ajan niin, että vaikka kaikki muuttuu, mikään ei pysy paikallaan. Aristoteles sitä vastoin väitti, että aika on muutosta ja liikettä. Jos kaikki jähmettyisi paikoilleen, myös aika pysähtyisi.

Aikaa voidaan mitata uskomattomalla tarkkuudella, mutta toisaalta se on paljon muutakin kuin määre, jota mitataan kelloilla. Myös eläimillä ja luonnolla on jonkinlainen käsitys ajasta. Luonnon kellot määräävät elämän tahdin. Useimmille eläimille, myös ihmisille, aurinko on tärkein ajannäyttäjä. Kasveilla, kaloilla ja naisilla on rytmejä, jotka noudattavat kuun vaiheita.

Lyhyitä ajanjaksoja on melko helppo arvioida. Toisaalta sekuntia lyhyempää aikaa on vaikea hahmottaa, samoin kuin vuorokautta pidempää aikaa. Kuitenkin yhtä paljon kuin kuluvat sekunnit myös olosuhteet näyttävät vaikuttavan siihen, miten aika koetaan – aika hidastuu esimerkiksi lentomatkalla ja pysähtyy kokonaan valonnopeudessa. Vankisellissä tunnit matelevat, mutta vuodet lentävät. Riippuuko aika siis tilanteista vai onko se itsenäistä ja absoluuttista? Oliko Platon oikeassa siinä, että jos kaikki pysähtyisi sadaksi vuodeksi, kukaan ei huomaisi?

Adam Hart-Davis, Aika – Suuren mysteerin jäljillä
alkuteos The Book of Time
suomentanut Mervi Ovaska
256 sivua