Filosofi Frank Martelan vastaus elämän tarkoitukseen

24.2.2020

Suomen, tutkimusten mukaan maailman onnellisimman maan, tunnetuimman nykyfilosofin Frank Martelan ajatukset hyvästä elämästä kiinnostavat kansainvälisesti. Uutuuskirja Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä julkaistaan 24.3. samanaikaisesti sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Filosofiasta, psykologiasta ja historiasta ammentavassa kirjassaan Martela tarjoaa uuden tavan ymmärtää kysymys elämän merkityksestä sekä neljä keskeistä polkua, joita kulkemalla jokainen voi kokea elämänsä merkityksellisemmäksi.

Eksistentiaalinen kriisi on modernin ihmisen merkki. Elämän tarkoituksen löytäminen ei ole nykyajassa helppoa. Tyypilliset päämäärät, kuten onnen tavoittelu ja menestys eivät useinkaan riitä. Frank Martela kehottaakin lukijaa keskittymään elämän tarkoituksen pohtimisen sijasta elämän merkityksellisyyteen. Näin kysymys kohdentuu elämästä ylipäätään lukijan omaan elämään.

”Kirjani tarjoaa uuden tavan ajatella merkityksellisyyttä, joka rakentuu yhteisen ihmisyytemme varaan, niin että voimme kulttuuritaustasta, uskonnosta ja muista taustatekijöistä riippumatta löytää tien tyydyttävämpään, merkityksellisempään elämään. Muuttamalla ajattelutapaa voi löytää vastaukset jokapäiväisestä elämästä”, Martela kirjoittaa.

Tärkeimmät suuntaviivat merkitykselliseen elämään löytyvät läheltä – yhteyksistä itseen ja muihin. Kirjan tarjoamat polut merkityksellisempään elämään ovat:

  1. Panosta ihmissuhteisiin.
  2. Auta muita, niin autat itseäsi.
  3. Tule ihmiseksi, joka olet.
  4. Ota kaikki kykysi käyttöön.

Frank Martela antaa suomalaismedialle ennakkoon haastatteluja kirjastaan 11. ja 13.3. Kirjan julkaisuviikolla hän luennoi aiheesta niin New Yorkissa, Washington D.C.:ssä kuin Harvardin yliopistossa. 

Frank Martela (s. 1981), FT, VTT, DI on filosofi, inhimillisen kokemusmaailman tutkija ja hyvinvoinnin psykologian dosentti. Hänen kutsumuksenaan on pyrkiä luomaan uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisen kykyä elää hyvä elämä. www.frankmartela.fi twitter: @f_martela

Frank Martela: Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä
alkuteos A Wonderful Life: Insights on Finding a Meaningful Existence
suomentanut Laura Jänisniemi
ilmestyy 24.3.2020

Frank Martela

Kirjailija

Frank Martela

Filosofi Frank Martela (s. 1981) on inhimillisen kokemusmaailman tutkija. Hän on väitellyt soveltavan filosofian ja organisaatiotutkimuksen tohtoriksi...