Gummerus Oy:n ja Gummerus Kustannus Oy:n hallitukset

Hallituksen puheenjohtaja
Eero Salojärvi

Talousjohtaja
Timo Karppinen

Talous- ja hallintojohtaja
Hallituksen sihteeri
Esa Pikkarainen