REKISTERIN PITÄJÄ

Gummerus Kustannus Oy
PL 749 (Lapinlahdenkatu 1 C)
00101 Helsinki
Y-tunnus: 0482813-9
Puhelin: +358 10 6836 200
info@gummerus.fi

REKISTERIASIAT

Rekisteriasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@gummerus.fi.

REKISTERIN NIMI

Gummerus Kustannukseen saapuneet käsikirjoitukset.

REKISTERIN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Käsikirjoitusrekisterin avulla ylläpidetään Gummerus Kustannukseen saapuneita käsikirjoituksia ja niihin liittyviä henkilö- ja yhteystietoja.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Gummerus Kustannus Oy:lle käsikirjoituksen toimittaneista henkilöistä tallentuu tietoja rekisteriin käsikirjoitusten käsittelyä varten. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot ovat käsikirjoituksen toimittamisen yhteydessä henkilön käsikirjoitusrekisteriin luovuttamat tiedot:

  • nimi
  • postiosoite
  • maa
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • käsikirjoituksen nimi
  • kuvaus käsikirjoituksesta
  • käsikirjoitustiedosto

Rekisteriin tallennetaan myös Gummerus Kustannukseen postitse lähetetyt tai henkilökohtaisesti tuodut käsikirjoitukset ja niissä ilmoitetut tiedot.

TIETOLÄHTEET

Käsikirjoitusrekisterin tietolähteitä ovat:

  • Gummeruksen kotisivujen kautta käsikirjoituksen lähettäneen henkilön itse ilmoittamat tiedot
  • postitse lähetettyjen tai kustantamoon tuotujen käsikirjoituksen yhteydessä toimitetut tiedot

Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n rajojen ulkopuolelle eikä luovuteta eteenpäin.

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Postitse vastaanotettujen ja henkilökohtaisesti toimitettujen käsikirjoituksien käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joiden tehtäviin käsikirjoitusten käsittely kuuluu. Manuaalisen aineiston henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Käsikirjoitusrekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa, että rekisteröityneellä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja rekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi eli rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Gummerus Kustannus Oy
Rekisterit
PL 749
00101 Helsinki
info@gummerus.fi