Kohuttu tietokirja Puiden salattu elämä muuttaa käsityksemme metsistä

23.8.2016

Tiesitkö että puilla on oma sosiaalinen verkostonsa, Wood Wide Web, jolla ne kommunikoivat keskenään, hoitavat tovereitaan ja varoittavat toisiaan vaarasta? Saksalainen luontokirjailija ja metsänhoitaja Peter Wohlleben avaa kirjassaan Puiden salattu elämä kiehtovasti maailmaa, jota emme näe, kuule tai tule ajatelleeksi.

Peter Wohlleben kertoo kansantajuisesti ja tutuin käsittein uusimmista tieteellisistä löydöistä, jotka ovat suoraan vaikuttaneet hänen omaan tapaansa tehdä metsänhoitajan työtä. Kirjasta huokuu metsässä aikaansa viettävän miehen rakkaus luontoa, metsiä ja puita kohtaan.

Wohlleben avaa puiden salattua elämää antamalla useita kiinnostavia esimerkkejä siitä miten puut käyttäytyvät sosiaalisesti suhteessa toisiinsa, muihin kasveihin ja metsän eläimiin. Miten puut viestivät juuriensa avulla tai erittämällä erilaisia hajuaineita? Miten ja miksi tammet ruokkivat kaadetun naapurinsa kantoa? Miten puut ja sienet hyötyvät toisistaan? Wohlleben kuvailee puiden tapoja sellaisina kuin ne ilmenevät luonnontilaisissa metsissä, joissa puiden elinkaari on ihmisikää pidempi. Samalla hän pohtii miksi luonnonmetsien säilyttäminen on niin tärkeää ja minkä vuoksi metsillä on suotuisa vaikutus ihmisten terveyteen.

Puiden salattu elämä on ollut kirjasensaatio ilmestyttyään alun perin Saksassa, jossa sitä myytiin yhden vuoden aikana lähes puoli miljoonaa kappaletta. Suomennos sisältää kirjailijan oman esipuheen suomalaisille lukijoille sekä kirjailija Anni Kytömäen alkusanat.  

”Wohllebenin teoksessa puista ei tehdä henkiolentoja. Niistä tehdään eläviä. Kirja on ylistyslaulu puille sellaisina kuin ne ovat. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä puita ja koko metsää kohtaan, avartamaan ihmisten käsityskykyä yli lajirajojen”, kirjoittaa Kytömäki alkusanoissaan.                                            

Peter Wohlleben
Peter Wohlleben (s. 1964) on kotoisin Bonnista. Hän jätti kaksikymmenvuotisen virkamiesuransa metsänhoitajana, koska halusi soveltaa metsänhoitoihanteitaan käytäntöön. Nykyisin hän hoitaa ympäristöystävällistä metsänhoitoaluetta Hümmelissa, Saksassa. Wohlleben on suosittu luennoija ja luontokirjailija. Hänen seuraava kirjansa, Eläinten salattu elämä, ilmestyy suomeksi keväällä 2017.

Peter Wohlleben
Puiden salattu elämä
Kasvimaailman kuninkaisen tunteista ja viestinnästä
Alkuteos Das Geheime Leben der Bäume
Suomennos Pirkko Roinila
257 sivua

Peter Wohlleben

Kirjailija

Peter Wohlleben

Saksalainen metsänhoitaja ja tietokirjailija Peter Wohlleben on kunnostautunut uusimpien luonnontieteellisten löytöjen popularisoijana ja tehometsätal...